СИМПОЗИУМ

СИМПОЗИУМ
МСД - Здружение на специјалисти по орална хирургија Симпозиум -25.11.2017, почеток:10ч Холидеј Ин, 8 бода Задолжителна регистрација на msd.org.mk во делот ПРИЈАВА ЗА НАСТАН. Краен рок за уплата 21.11.2017година. На уплатницата во цел на дознака да се наведе име и презиме на докторот.

07/11/2017

СИМПОЗИУМ

СИМПОЗИУМ
МСД - Здружение на специјалисти по болести на заби и ендодонтот Симпозиум -18.11.2017, почеток:10ч Александар Палас 8 бода Задолжителна регистрација на msd.org.mk во делот пријава за настан Краен рок за уплата 10.11.2017година. На уплатницата во цел на дознака да се наведе име и презиме на докторот.

18/10/2017

СИМПОЗИУМ МСД - Здружение на специјалисти по протетика

СИМПОЗИУМ МСД - Здружение на специјалисти по протетика


20/09/2017

СИМПОЗИУМ И КУРС ОРТОДОНЦИЈА

СИМПОЗИУМ И КУРС ОРТОДОНЦИЈА


18/09/2017

НАСТАНИ ЗА КСУ 2017 ГОД. - МСД И ЗДРУЖЕНИЈА ПРИ МСД

НАСТАНИ ЗА КСУ 2017 ГОД. - МСД И ЗДРУЖЕНИЈА ПРИ МСД
НАСТАНИ ЗА КСУ 2017 ГОД. - МСД И ЗДРУЖЕНИЈА ПРИ МСД

17/07/2017

ПИСМО ЗА ПОДДРШКА НА ЗАЛОЖБИТЕ НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ПИСМО ЗА ПОДДРШКА НА ЗАЛОЖБИТЕ НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ПИСМО ЗА ПОДДРШКА НА ЗАЛОЖБИТЕ НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ОД СТРАНА НА МСД

05/06/2017
  • Соработници