Информации за 7 Конгрес на МСД

Информации за 7 Конгрес на МСД


13/05/2015

Научна програма

Научна програма


13/05/2015

МСД Конгрес - Обраќање

МСД Конгрес - Обраќање
Известување за 7 Конгрес на МСД

10/05/2015

Вест 1

Вест 1
Македонското стоматолошко друштво преку својата програма го промовира оралното здравје, организирајќи разни семинари, симпозиуми и други настани и активно се вклучува во сите останати настани

05/05/2015

Вест 2

Вест 2
Македонското стоматолошко друштво преку својата програма го промовира оралното здравје, организирајќи разни семинари, симпозиуми и други настани и активно се вклучува во сите останати настани

05/05/2015
  • Соработници