СИМПОЗИУМ

СИМПОЗИУМ
Симпозум МСД - Здружение на специјалисти по орална хирургија 9.6.2018 Скопје

14/05/2018

Прв педодонтски конгрес: Здрави заби – среќни деца

Прв педодонтски конгрес: Здрави заби – среќни деца
МСД - Здружение на специјалисти по детска и превентивна стоматологија Прв педодонтски конгрес: Здрави заби – среќни деца Уплатите се во тек! http://zsdpsm.mk

09/05/2018

КУРС МСД - Здружение на специјалисти по болести на заби и ендододнт

КУРС МСД - Здружение на специјалисти по болести на заби и ендододнт
КУРС - МАШИНСКА ОБРАБОТКА НА КОРЕНСКИОТ КАНАЛ – ИДНИНА КОЈА ТРАЕ МСД - Здружение на специјалисти по болести на заби и ендододнт Краен рок за пријава и уплата е 4.5.2018 година Ве молиме регистрацијата да ја вршите со кирилично писмо на веб страницата www.msd.org.mk во делот пријава за настани, а уплатата да се изврши во рок од 24 часа за да се задржи местото. Со почит, МСД - Здружение на специјалисти по болести на заби и ендододнт

11/04/2018

Симпозиум МСД - Здружение на специјалисти по болести на заби и ендододнт

Симпозиум МСД - Здружение на специјалисти по болести на заби и ендододнт
СИМПОЗИУМ МСД - Здружение на специјалисти по болести на заби и ендододнт Краен рок за пријава и уплата е 4.5.2018 година Ве молиме регистрацијата да ја вршите со кирилично писмо на веб страницата www.msd.org.mk во делот пријава за настани, а уплатата да се изврши во рок од 24 часа за да се задржи местото. Со почит, МСД - Здружение на специјалисти по болести на заби и ендододнт

11/04/2018

СИМПОЗИУМ МСД - Здружение на специјалисти по ортодонција

СИМПОЗИУМ МСД - Здружение на специјалисти по ортодонција
Симпозиум МСД - Здружение на специјалисти по ортодонција Краен рок за пријава и уплата е 5.4.2018 година Ве молиме регистрацијата да ја вршите со кирилично писмо на веб страницата www.msd.org.mk во делот пријава за настани, а уплатата да се изврши во рок од 24 часа за да се задржи местото. Со почит, МСД - Здружение на специјалисти по ортодонција

02/04/2018

СИМПОЗИУМ МСД - Здружение на специјалисти по ортодонција

СИМПОЗИУМ МСД - Здружение на специјалисти по ортодонција


26/03/2018
  • Соработници