ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ
Почитувани колеги, Ве известуваме дека уплатата за симпозиумот на 20.5.20017 е продолжена. Со почит, МСД – Здружение на специјалисти по болести на забите и ендодонтот

15/05/2017

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ
Почитувани, Ве известуваме дека симпозиумот во организација на МСД - Здружение на специјалисти по протетика Е ПОПОЛНЕТ! Седен настан е на 20.5.2017 МСД - Здружение на специјалисти по болести на забите и ендодонтот.

11/05/2017

СИМПОЗИУМ (МСД - Здружение на специјалисти по болести на забите и ендодонтот)

СИМПОЗИУМ (МСД - Здружение на специјалисти по болести на забите и ендодонтот)
СИМПОЗИУМ МСД - ЗДРУЖЕНИЕ НА СПЕЦИЈАЛИСТИ ПО БОЛЕСТИ НА ЗАБИТЕ И ЕНДОДОНТОТ 20.5.2017 Х. Александар Палас, поч: 10:00 часот. Акредитиран со 8 бода од СКМ. Задолжителна регистрација пред уплата на www.msd.org.mk во делот пријава за настани во кирилична поддршка.

10/05/2017

СИМПОЗИУМ

СИМПОЗИУМ
СИМПОЗИУМ МСД - ЗДРУЖЕНИЕ НА СПЕЦИЈАЛИСТИ ПО ПРОТЕТИКА 13.5.2017, HOLIDAY INN - СКОПЈЕ Акредитиран со 8 бода од СКМ Регистрација на www.msd.org.mk во делот - Пријава за настани. Уплата најдоцна до 9.5.2017година - 1400 ден, за членови на МСД - 1000 денари. Доцна котизација од 10.5.2017 - 2000 денари. Во цел на дознака задолжително да се запише име и презиме на докторот. УПЛАТА НА ЖИРО СМЕТКА: 300000002058473 Комерцијална банка, АД Скопје

02/05/2017

СИМПОЗИУМ

СИМПОЗИУМ
Македонско стоматолошко друштвo ЗДРУЖЕНИЕ НА СПЕЦИЈАЛИСТИ ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА: VII - Симпозиум со меѓународно учество „ТРЕНДОВИ И ИСКУСТВА ВО ПРЕТПРОТЕТСКАТА ХИРУРГИЈА“ 22.04.2017, Хотел Југо, Гевгелија КОТИЗАЦИЈА: За членови на МСД (платена члeнарина во МСД за 2017 година) и актуелни специјализанти по орална хирургија: - 1.000 денари. За останатите учесници: - 1 300 денари. УПЛАТА НА ЖИРО СМЕТКА: 300000002058764 - Комерцијална банка АД Скопје Назнака: За симпозиум 4/2017 Задолжителна регистрација пред уплата! Напомена: Бројот на местата е ограничен. Краен рок за уплата до 19.04.2017 год.

30/03/2017

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ
Почитувани, Ве известуваме дека е ПОПОЛНЕТ бројот за Симпозиумот на МСД - Здружение на специјалисти по болести на устата и пародонтот кој ќе се одржи на 25.3.2017 во Амфитеатарот на Стоматолошки факултет - Скопје. Следен настан е Симпозиумот на МСД - Здружение на специјалисти по ортодонција, 1.4.2017 на Саем, за кој регистрацијата е во тек на www.msd.org.mk. Со почит, МСД

22/03/2017
  • Соработници