ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ!

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ!
Почитувани колеги, Ве известуваме дека по одлука на Стоматолошката комора на Македонија, за сите настани за КСУ во 2017 година, сите сертификати ќе се издаваат со испечатено име и презиме без исклучок. За таа цел, ќе биде ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЈАТА на веб страницата www.msd.org.mk во делот пријава за настан (за секој настан ќе има посебна форма за регистрација) и УПЛАТА ВО РОК ОД 24 ЧАСА ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА. НА УПЛАТНИЦИТЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ НАВЕДЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ДОКТОРОТ. УПЛАТИТЕ ЌЕ СЕ ЗАТВОРАТ 5 ДЕНА ПРЕД НАСТАНОТ, СО ЦЕЛ ДА СЕ ОБЕЗБЕДАТ СЕРТИФИКАТИ ЗА СИТЕ УЧЕСНИЦИ! Ви благодариме на соработката, Со почит, Македонско стоматолошко друштво

17/02/2017

ЧЛЕНСТВО 2017

ЧЛЕНСТВО 2017
ЧЛЕНСТВО 2017

06/02/2017

WOHD 2017

WOHD 2017
КАМПАЊА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА ОРАЛНО ЗДРАВЈЕ 20 МАРТ 2017

26/01/2017

СИМПОЗИУМ

СИМПОЗИУМ
ПОСЛЕДЕН СИМПОЗИУМ ОД МСД ЗА 2016 ГОДИНА Симпозиум - МСД - Здружение на општи стоматолози 3 декември 2016 Реплек - Скопје Почеток: 10 часот Акредитиран од СКМ со 8 бода Котизација: 1300 за членови на МСД 1000 с-ка: 300000002248205 Комерцијална банка ВАЖНО: РЕГИСТРАЦИЈАТА СЕ ВРШИ СО КИРИЛИЧНА ПОДДРШКА, АПЛИКАЦИЈАТА ВЕДНАШ ПОКАЖУВА ДАЛИ Е УСПЕШНА ПРИЈАВАТА, НЕ ИСПРАЌА ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕИЛОВИ. УПЛАТАТА СЕ ВРШИ ВО РОК ОД 24 ЧАСА ПО РЕГИСТРАЦИЈАТА, СО ЦЕЛ ДА СЕ ЗАЧУВА ИСТАТА. СЕРТИФИКАТИ СЕ ПОДИГААТ ИСКЛУЧИВО ЛИЧНО ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА НАСТАНОТ СО ПРИЛОЖЕНА УПЛАТНИЦА, СО СЕКОЈА КОПИЈА ТРЕБА ДА СЕ ПРИЛОЖИ И ОРИГИНАЛНАТА УПЛАТНИЦА. ВО СЛУЧАЈ НА ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЌАЊЕ, СЕ ПРИЛОЖУВА ИЗВОД ИЛИ ИСПЕЧАТЕНА УПЛАТНИЦА.

17/11/2016

СИМПОЗИУМ (МСД - Здружение на специјалисти по болести на уста и пародонтот)

СИМПОЗИУМ (МСД - Здружение на специјалисти по болести на уста и пародонтот)
СИМПОЗИУМ - МСД - Здружение на специјалисти по болести на устата и пародонтот Скопски саем - Бизнис сала Почеток: 10 часот Акредитиран од СКМ со 8 бода Котизација: 1200 за членови на МСД 1000 с-ка: 300000002058667 Комерцијална банка ВАЖНО: РЕГИСТРАЦИЈАТА СЕ ВРШИ СО КИРИЛИЧНА ПОДДРШКА, АПЛИКАЦИЈАТА ВЕДНАШ ПОКАЖУВА ДАЛИ Е УСПЕШНА ПРИЈАВАТА, НЕ ИСПРАЌА ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕИЛОВИ. УПЛАТАТА СЕ ВРШИ ВО РОК ОД 24 ЧАСА ПО РЕГИСТРАЦИЈАТА, СО ЦЕЛ ДА СЕ ЗАЧУВА ИСТАТА. СЕРТИФИКАТИ СЕ ПОДИГААТ ИСКЛУЧИВО ЛИЧНО ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА НАСТАНОТ СО ПРИЛОЖЕНА УПЛАТНИЦА, СО СЕКОЈА КОПИЈА ТРЕБА ДА СЕ ПРИЛОЖИ И ОРИГИНАЛНАТА УПЛАТНИЦА.

02/11/2016

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ
Почитувани колеги, Страницата на МСД е повторно отворена за регистрација, бидејќи е последен ден сите уплати треба да се извршат денес.

07/10/2016
  • Соработници